תכנית הדגל לחיסכון הוני להשקעה בשוק ההון.
חיסכון לשכירים ולעצמאיים  בעל יתרונות והטבות מס משמעותיים לחוסכים:

  • עצמאים, בעלי שליטה ומעסיקים המפקידים לעובדיהם נהנים מהוצאה מוכרת למס
  • חוסכים הפודים את חסכונם נהנים מפטור ממס רווחי הון- 25% מס על רווחים נשאר לרווחי החוסך
  • גמישות רבה ברמת ההשקעה כתכנית סולידית או אגרסיבית
  • מעבר בין מסלולים ללא עלות וללא הגבלה וללא אירוע מס
  • ניוד בין קרנות השתלמות בחברות השונות ללא ויתור על זכויות ביטוח
  • נזילות מלאה בתום 6 שנות ותק למעט מקרים מסוייימים

 

אנו בפיננסייר מתחייבים להעניק לך את השירות הטוב ביותר והמקצועי ביותר ולהפוך את הדרך לפרישה לנעימה ובטוחה כבר היום.